Použití stopek

  1. Na jakékoli obrazovce přidržte tlačítko SET.
  2. Vyberte možnost Stopky.
  3. Stisknutím tlačítka GPS stopky spustíte.
  4. Stisknutím tlačítka SET znovu spustíte stopky okruhu Popisek číslo jedna.

    Obrazovka stopek s popisky

    Celkový čas stopek Popisek číslo dva stále běží.

  5. Stisknutím tlačítka GPS oboje stopky zastavíte.
  6. Stisknutím tlačítka UP zvolte požadovanou možnost.
GUID-31D23DBB-57C2-4DF7-A0C9-8D1A00AB4BE7 v6
Září 2023