Navigation med en plotter

ADVARSEL

Alle rute- og navigationslinjer, der vises på plotteren, er kun beregnet til at give generel rutevejledning eller identificere relevante kanaler og er ikke beregnet til at blive fulgt nøjagtigt. Vær altid opmærksom på de navigationssymboler og forholdene på vandet ved navigering for at undgå grundstødninger eller hazarder, der kan medføre beskadigelse af fartøjet, personskade eller dødsfald.

ADVARSEL

Funktionen Auto Guidance er baseret på elektroniske kortoplysninger. Disse data er dog ingen garanti mod forhindringer og lavt vand. Du bør omhyggeligt sammenholde kursen med alle synsindtryk for at undgå land, lavt vand og andre forhindringer på ruten.

ADVARSEL

Når du bruger Gå til, kan en direkte kurs og korrigeret kurs muligvis gå over land eller lavt vand. Anvend visuelle observationer, og styr efter at undgå land, lavt vand og andre farlige objekter.

ADVARSEL

Hvis dit fartøj har autopilotsystem, skal der installeres et dedikeret autopilotstyredisplay ved hvert ror, hvor autopilotsystemet kan deaktiveres.

BEMÆRKNING: Visse kortvisninger er tilgængelige på højkvalitetskort i visse områder.

For at navigere skal du vælge en destination, angive en kurs eller oprette en rute og følge kursen eller ruten. Du kan følge kursen eller ruten på navigationskortet, fiskekortet, Perspective 3D- eller Mariner's Eye 3D-kortvisningen.

Du kan indstille og følge en kurs til en destination ved hjælp af en af tre metoder: Gå til, Lav rute til eller Auto Guidance.

Gå til

Fører dig direkte til destinationen. Dette er standardindstillingen for at navigere til en destination. Plotteren opretter en kurs på en lige linje eller en navigationslinje til destinationen. Ruten kan føre over land og andre hindringer.

Lav rute til

Opretter en rute fra din position til en destination og giver dig mulighed for at tilføje drejninger til ruten. Denne mulighed giver en kurs på en lige linje til destinationen, men du har mulighed for at tilføje sving på ruten, der undgår land og andre hindringer.

Auto Guidance

Bruger de specifikke oplysninger om fartøj og kortdata til at bestemme den bedste rute til din destination. Muligheden er kun tilgængelig, hvis du bruger et kompatibelt højkvalitetskort i en kompatibel plotter. Den giver en sving-for-sving-navigationsrute til destinationen, som undgår land og andre forhindringer (Auto Guidance).

Når du bruger en kompatibel autopilot, som er sluttet til plotteren vha. NMEA 2000®, følger autopiloten Auto Guidance ruten.

BEMÆRKNING: Auto Guidance er tilgængelig på højkvalitetskort i nogle områder.
Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0D15DF1D-FE0A-4101-9423-8240088D45C2 v3