Valg af foretrukken kilde til kurs

BEMÆRK

For at opnå det bedste resultat skal du bruge autopilot-CCU’ens interne kompas som kilde til kurs. Anvendes et tredjeparts GPS-kompas, kan data blive leveret uregelmæssigt og forårsage store forsinkelser. Autopiloten har brug for rettidige oplysninger og kan derfor sjældent bruge tredjeparts GPS-kompasdata til GPS-position eller -hastighed. Hvis der anvendes et tredjeparts GPS-kompas, vil autopiloten sandsynligvis jævnligt rapportere tab af navigationsdata og hastighedskilde.

Du kan vælge din foretrukne kilde, hvis du har mere end én kilde til kurs. Kilden kan være et kompatibelt GPS-kompas eller en magnetisk kurssensor.

  1. Fra autopilotskærmbilledet skal du vælge Menu > Konfiguration af autopilot > Foretrukne kilder
  2. Vælg en kilde.

    Hvis den valgte kilde til kurs er utilgængelig, viser autopilotskærmbilledet ingen data.

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0D15DF1D-FE0A-4101-9423-8240088D45C2 v5