Betjening af Force elmotor

ADVARSEL

Lad ikke motoren køre, når skruen ikke er under vand. Kontakt med den roterende skrue kan medføre alvorlig personskade.

ADVARSEL

Brug ikke motoren i områder, hvor du eller andre personer i vandet kan komme i kontakt med den roterende skrue.

ADVARSEL

Kobl altid motoren fra batteriet før rengøring eller vedligeholdelse af skruen for at undgå personskade.

ADVARSEL

Du er ansvarlig for sikker og forsigtig betjening af dit fartøj. Autopiloten er et værktøj, der øger dine muligheder for at betjene din båd. Den fritager dig ikke for ansvaret for at betjene din båd på sikker vis. Undgå navigationsmæssige farer, og lad aldrig manøvrepulten være ubemandet.

ADVARSEL

Lær at betjene autopiloten på roligt og åbent vand uden faremomenter.

ADVARSEL

Udvis forsigtighed, når du betjener autopiloten ved høj hastighed i nærheden af farer i vandet som f.eks. kajer, pæle og andre både.

ADVARSEL

Når du bruger autopilotfunktionerne, skal du være forberedt på pludselige stop, acceleration og sving.

ADVARSEL

Ved flytning eller anvendelse af motoren skal du være opmærksom på risikoen for at hænge fast eller komme i klemme i bevægelige dele, hvilket kan medføre personskade.

ADVARSEL

Ved flytning eller anvendelse af motoren skal du være opmærksom på glatte overflader omkring motoren. Hvis du falder under flytning eller anvendelse af motoren, kan det medføre personskade.

Du kan tilslutte Force® elmotoren til plotteren for at se og styre motoren ved hjælp af plotteren.

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0D15DF1D-FE0A-4101-9423-8240088D45C2 v3