Sådan indstilles og følges cirkelmønstre

Du kan bruge cirkelmønstre til at styre båden i en konstant cirkel, i en specificeret retning og efter et specificeret tidsinterval.

  1. Fra autopilotskærmbilledet skal du vælge MENU > Mønsterstyring > Cirkler.
  2. Hvis det er nødvendigt, vælg Tid, og vælg et det tidsrum, hvor autopiloten skal styre en hel cirkel.
  3. Vælg Slå Bagbord til eller Slå Styrbord til.
Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0D15DF1D-FE0A-4101-9423-8240088D45C2 v3