Indstilling af strømsparer

Du kan justeret niveauet af roraktivitet.

  1. Fra autopilotskærmbilledet skal du vælg Menu > Konfiguration af autopilot > Opsætning af strømtilstand > Strømsparer.
  2. Vælg en procentdel.

    Valg af en højere procentdel reducerer roraktiviteten og kurs nøjagtigheden. Jo højere procentdel des mere afviger kursen, før autopiloten korrigerer den.

    TIP: Ved omskiftelige havforhold ved lav hastighed vil en forøgelse af procentdelen for Strømsparer reducere roraktiviteten.
Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0D15DF1D-FE0A-4101-9423-8240088D45C2 v5