Kort og 3D-kortvisninger

Hvilke kort og 3D-kortvisninger, der er tilgængelige, afhænger af kortdataene og det anvendte tilbehør.

BEMÆRKNING: 3D-kortvisninger er tilgængelige på højkvalitetskort i nogle områder.

Du kan få adgang til kortene og 3D-kortvisningerne ved at vælge Kort.

Navigationskort

Viser navigationsdata, der er tilgængelige på dine forudindlæste kort og fra eventuelle supplerende kort. Dataene inkluderer bøjer, fyr, kabler, dybdespotninger, marinaer og tidevandsstationer i visning ovenfra.

Fiskekort

Giver en detaljeret visning af bundkonturerne og dybdespotningerne på kortet. Dette kort fjerner navigationsdata fra kortet, giver detaljerede dybhavsmålingsdata og forstærker bundkonturer, hvilket letter dybdegenkendelsen. Dette kort er bedst til dybhavsfiskeri på åbent hav.

BEMÆRKNING: Fiskekortet er tilgængeligt på højkvalitetskort i nogle områder.
Perspective 3D

Giver en visning fra oven og bag din båd (i henhold til din kurs) og bruges som visuel navigationshjælp. Denne visning er nyttig, når du navigerer omkring lavvandede områder, rev, broer eller kanaler. Den er også nyttig, når du skal finde indsejlingen og udsejlingen ved fremmede havne og ankerpladser.

Mariner's Eye 3D

Giver en visning fra oven og bag din båd (i henhold til din kurs) og bruges som visuel navigationshjælp. Denne visning er nyttig, når du navigerer omkring lavvandede områder, rev, broer eller kanaler. Den er også nyttig, når du skal finde indsejlingen og udsejlingen ved fremmede havne og ankerpladser.

Fish Eye 3D

Giver en undervandsvisning, der visuelt repræsenterer havbunden iht. kortoplysningerne. Ved tilslutning af en ekkolodstransducer vises ikke-bundfaste mål, f.eks. fisk, med røde, grønne og gule kugler. Rød indikerer de største mål, mens grøn indikerer de mindste.

Skyggerelief

Giver højdeskyggelægning i høj opløsning af søer og kystfarvande. Dette kort kan være nyttigt til fiskeri og dykning.

BEMÆRKNING: Skyggerelief-kortet er tilgængeligt på højkvalitetskort i nogle områder.
Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0D15DF1D-FE0A-4101-9423-8240088D45C2 v3