Autopilot

ADVARSEL

Du kan kun bruge autopilotfunktionen ved en station, der er installeret ved siden af en manøvrepult, et gashåndtag og en manøvrebetjeningsenhed.

ADVARSEL

Du er ansvarlig for sikker og forsigtig betjening af dit fartøj. Autopiloten er et værktøj, der øger dine muligheder for at betjene din båd. Den fritager dig ikke for ansvaret for at betjene din båd på sikker vis. Undgå navigationsmæssige farer, og lad aldrig manøvrepulten være ubemandet.

ADVARSEL

Vær altid parat til omgående at overtage den manuelle styring af din båd.

ADVARSEL

Lær at betjene autopiloten på roligt og åbent vand uden faremomenter.

ADVARSEL

Udvis forsigtighed, når du betjener autopiloten ved høj hastighed i nærheden af farer i vandet som f.eks. kajer, pæle og andre både.

Autopilotsystemet justerer løbende styringen af din båd for at fastholde en konstant kurs (Hold kursen). Systemet giver også mulighed for manuel styring og en lang række tilstande med automatiske styrefunktioner og -mønstre.

Når plotteren har forbindelse til et kompatibelt Garmin® autopilotsystem, kan du aktivere og styre autopiloten fra plotteren.

For at få oplysninger om kompatible Garmin autopilotsystemer kan du gå til garmin.com.

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0D15DF1D-FE0A-4101-9423-8240088D45C2 v5