Ændring af handlingstasternes funktioner for Reactor autopilotens fjernbetjening

Du kan ændre de mønstre eller handlinger, der er tildelt Reactor™ handlingstasterne til autopilotens fjernbetjening.

  1. Vælg Indstillinger > Kommunikation > Trådløse enheder > Fjernbetjening til autopilot > Knappen Handlinger.
  2. Vælg en handlingstast, der skal ændres.
  3. Vælg et mønster eller en handling, der skal tildeles en handlingstast.
Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0D15DF1D-FE0A-4101-9423-8240088D45C2 v3