Garmin Quickdraw Contours kortlægning

ADVARSEL

Kortlægningsfunktionen Garmin Quickdraw™ Contours giver brugerne mulighed for at generere kort. Garmin® fremsætter ingen påstande eller garantierklæringer om nøjagtigheden, pålideligheden, fuldstændigheden eller rettidigheden af de kort, der genereres af tredjeparter. Enhver brug af eller tillid til kort, der er genereres af tredjepart, sker på eget ansvar.

Kortlægningsfunktionen Garmin Quickdraw Contours giver dig mulighed for at oprette kort med konturer og dybdeafmærkninger for ethvert vandområde.

Når Garmin Quickdraw Contours registrerer data, er fartøjsikonet omgivet af en farvet cirkel. Denne cirkel repræsenterer det omtrentlige område for det kort, som scannes, hver gang du passerer.


Diagram med Quickdraw-dybdekurver

En grøn cirkel angiver god dybde og GPS-position og en hastighed under 16 km/t (10 miles/t). En gul cirkel angiver god dybde og GPS-position og en hastighed under 16 og 32 km/t (10 og 20 miles/t). En rød cirkel angiver ringe dybde og GPS-position og en hastighed over 32 km/t (20 miles/t).

Du kan se Garmin Quickdraw Contours på et kombinationsskærmbillede eller som separat visning på kortet.

Mængden af gemte data afhænger af hukommelseskortets størrelse, ekkolodskilden og bådens hastighed, når du registrerer data. Du kan registrere i længere tid, hvis du bruger et ekkolod med enkelt stråle. Det anslås, at du muligvis kan registrere omkring 1.500 timers data på 2 GB hukommelseskort.

Når du optager data på et hukommelseskort i plotteren, tilføjes de nye data til dit eksisterende Garmin Quickdraw Contours og gemmes på hukommelseskortet. Når du indsætter et nyt hukommelseskort, overføres de eksisterende data ikke til det nye kort.

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0D15DF1D-FE0A-4101-9423-8240088D45C2 v3