Digitalt skift

BEMÆRKNING: Denne funktion er ikke tilgængelig på alle modeller.

Din plotter kan bruges til at overvåge og styre kredsløb, når et kompatibelt system er tilsluttet.

Du kan f.eks. styre fartøjets indvendige lys og navigationslys. Du kan også overvåge bassinkredsløb.

Hvis du vil have adgang til digital switching-betjening, skal du vælge Switching.

Du kan få flere oplysninger om køb og konfiguration af et digitalt skiftsystem ved at kontakte din Garmin® forhandler.

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0D15DF1D-FE0A-4101-9423-8240088D45C2 v3