Sådan indstilles og følges zigzagmønstre

Du kan bruge zigzagmønster til at styre båden fra bagbord til styrbord og tilbage inden for et specificeret tidsrum og vinkel på tværs af din aktuelle kurs.

  1. Fra autopilotskærmbilledet skal du vælge MENU > Mønsterstyring > Zigzag.
  2. Hvis det er nødvendigt, vælg Amplitude, og vælg en grad.
  3. Hvis det er nødvendigt, vælg Periode, og vælg tidslængde.
  4. Vælg Slå Zigzag til.
Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0D15DF1D-FE0A-4101-9423-8240088D45C2 v3