Aktivering af autopiloten

Når du aktiverer autopiloten, tager autopiloten kontrollen over roret og styrer båden for at fastholde din kurs.

Fra autopilotskærmbilledet skal du vælge MENU > Slå Hold kursen til eller MENU > Slå Cirkel til.

Din tilsigtede kurs vises i midten af skærmen Autopilot.

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0D15DF1D-FE0A-4101-9423-8240088D45C2 v3