Styremønstre

ADVARSEL

Du er ansvarlig for sikker betjening af din båd. Påbegynd ikke et mønster, før du er sikker på, at vandet er frit for forhindringer.

Autopiloten kan styre båden i forudindstillede mønstre til fiskeri, og den kan også udføre andre specialmanøvrer såsom U-drejninger og Williamson's turn.

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0D15DF1D-FE0A-4101-9423-8240088D45C2 v3