Parring af Reactor fjernbetjening til autopilot med en plotter

  1. Vælg Indstillinger > Kommunikation > Trådløse enheder > Fjernbetjening til autopilot.
  2. Vælg Aktivér, hvis det er nødvendigt.
  3. Vælg Ny forbindelse.
  4. Vælg Symbol for menu > Pair with MFD på fjernbetjeningen.

    Plotteren bipper og viser en bekræftelsesmeddelelse.

  5. Vælg Ja på plotteren for at afslutte parringsprocessen.
Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0D15DF1D-FE0A-4101-9423-8240088D45C2 v3