Sådan følger du mønsteret for Williamson's turn

Du kan buge mønstret Williamson's turn til at dreje båden omkring med henblik på at sejle langs det sted, hvor mønstret for Williamson's turn blev påbegyndt. Mønstret for Williamson's kan anvendes i situationer med mand over bord.

  1. Fra autopilotskærmbilledet skal du vælge MENU > Mønsterstyring > Williamson's turn.
  2. Vælg Slå Bagbord til eller Slå Styrbord til.
Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0D15DF1D-FE0A-4101-9423-8240088D45C2 v3