Deling og håndtering af brugerdata

ADVARSEL

Med denne funktion kan du importere data fra andre enheder, der er genereret af tredjeparter. Garmin® fremsætter ingen påstande eller garantierklæringer om nøjagtigheden, pålideligheden eller fuldstændigheden af data, der genereres af tredjeparter. Enhver brug af eller tillid til disse data sker på eget ansvar.

Du kan dele brugerdata mellem kompatible enheder. Brugerdata omfatter waypoints, gemte spor, ruter og grænser.

  • Du kan dele og håndtere brugerdata vha. et hukommelseskort. Der skal være installeret et hukommelseskort i enheden. Denne enhed understøtter et hukommelseskort med op til 32 GB , som er formateret til FAT32.

  • Hvis to kompatible enheder er forbundet, kan du udveksle oplysninger vha. de blå og brune ledninger på strømkablet eller ved hjælp af kablet til deling af brugerdata (Tilslutning til en Garmin enhed til deling af brugerdata).

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0D15DF1D-FE0A-4101-9423-8240088D45C2 v3