Vlastné obmedzenia

Vlastné obmedzenia vám umožňujú vybrať konkrétne oblasti alebo časti cesty, ktorým sa chcete vyhnúť. Pri výpočte trasy sa zariadenie vyhne týmto oblastiam alebo cestám s výnimkou prípadov, keď nie je dostupná žiadna iná primeraná trasa.

Autorské práva © Garmin. Všetky práva vyhradené.GUID-6B108B9F-CA46-46F1-87C7-AFED877A3A67 v6