Vyhnutie sa nízkoemisným zónam

Vaše zariadenie sa dokáže vyhnúť oblastiam s ekologickými alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo.

  1. Vyberte položky Nastave​nia > Navigácia > Nízkoemisné zóny.
  2. Vyberte možnosť:
    • Ak chcete, aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou trasou cez nízkoemisnú zónu, vyberte položku Vždy sa pýtať.

    • Ak sa chcete nízkoemisným zónam zakaždým vyhnúť, vyberte položku Vyhnúť sa.

    • Ak chcete vždy povoliť prechod cez nízkoemisné zóny, vyberte položku Povoliť.

  3. Vyberte Uložiť.
Autorské práva © Garmin. Všetky práva vyhradené.GUID-6B108B9F-CA46-46F1-87C7-AFED877A3A67 v6