Spustenie cesty

 1. Vyberte položku Kam viesť? a vyhľadajte polohu (Vyhľadávanie a ukladanie polôh).
 2. Vyberte polohu.
 3. Vyberte možnosť:
  • Ak chcete spustiť navigáciu použitím odporúčanej trasy, vyberte položku Choď!.

  • Ak chcete vybrať alternatívnu trasu, vyberte ikonu Alternatívna cesta a vyberte trasu.

   Alternatívne trasy sú zobrazené v pravej časti mapy.

  • Ak chcete upraviť dráhu trasy, vyberte položku Alternatívna cesta > Upraviť trasu a pridajte do trasy tvarovacie body (Tvarovanie trasy).

Zariadenie vypočíta trasu do cieľového miesta a naviguje vás pomocou hlasových výziev a informácií na mape (Trasa na mape). Na niekoľko sekúnd sa na okraji mapy zobrazí náhľad hlavných ciest na trase.

Ak potrebujete zastaviť na ďalších cieľových miestach, môžete tieto polohy pridať do svojej trasy (Pridanie polohy do vašej trasy).

Autorské práva © Garmin. Všetky práva vyhradené.GUID-6B108B9F-CA46-46F1-87C7-AFED877A3A67 v6