Pridanie polohy do vašej trasy

Pred pridaním polohy do trasy musíte spustiť navigáciu trasy (Spustenie cesty).

Polohy môžete pridať do stredu alebo na koniec svojej trasy. Do trasy môžete pridať napríklad čerpaciu stanicu ako ďalšie cieľové miesto.

TIP: Ak si chcete vytvoriť komplexné trasy s viacerými cieľovými miestami alebo plánovanými zastávkami, trasu môžete naplánovať, upraviť a uložiť pomocou plánovača trasy (Ako sa plánuje trasa).
 1. Na mape vyberte položku Späť na predchádzajúcu stránku > Kam viesť?.
 2. Vyhľadajte polohu (Vyhľadávanie a ukladanie polôh).
 3. Vyberte polohu.
 4. Vyberte možnosť Choď!.
 5. Vyberte možnosť:
  • Ak chcete do trasy pridať polohu ako ďalšie cieľové miesto, vyberte položku Pridať ako ďalšiu zastávku.

  • Ak chcete pridať polohu na koniec trasy, vyberte položku Pridať ako poslednú zastávku.

  • Ak chcete pridať polohu a upraviť poradie cieľových miest na trase, vyberte položku Pridať k aktívnej trase.

Zariadenie prepočíta trasu, zahrnie do nej pridané polohy a navedie vás k cieľovým miestam v príslušnom poradí.

Autorské práva © Garmin. Všetky práva vyhradené.GUID-6B108B9F-CA46-46F1-87C7-AFED877A3A67 v6