Ako sa plánuje trasa

Trasa môže zahŕňať viacero cieľových miest a musí obsahovať aspoň počiatočnú polohu a jedno cieľové miesto. Počiatočná poloha označuje polohu, z ktorej plánujete začať trasu. Ak spustíte navigáciu trasy z inej polohy, zariadenie vám najskôr ponúkne možnosť trasy smerom k počiatočnej polohe. Pri spiatočnej ceste môžu byť počiatočná poloha a cieľové miesto rovnaké.

  1. Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy > Menu > Vytvoriť trasu.
  2. Vyberte položku Zvoliť štartovaciu polohu.
  3. Vyberte polohu počiatočného bodu a položku Vybr..
  4. Vyberte položku Vybrať cieľ.
  5. Vyberte polohu cieľového miesta a položku Vybr..
  6. Ak chcete pridať ďalšie polohy (voliteľné), vyberte položku Pridať polohu.
  7. Po pridaní všetkých potrebných polôh vyberte položky Ďalej > Uložiť.
  8. Zadajte názov a vyberte položku OK.
Autorské práva © Garmin. Všetky práva vyhradené.GUID-6B108B9F-CA46-46F1-87C7-AFED877A3A67 v6