Plánovač trasy

Plánovač trasy môžete použiť na vytvorenie a uloženie trasy, po ktorej pôjdete neskôr. Táto možnosť je užitočná pri plánovaní trasy doručenia, dovolenky alebo výletu. Uloženú trasu môžete dodatočne upraviť a prispôsobiť vrátane zmeny usporiadania polôh, optimalizácie poradia zastávok, pridania informácií o časovom plánovaní a pridania tvarovacích bodov.

Plánovač trasy môžete taktiež použiť na úpravu a uloženie aktívnej trasy.

Autorské práva © Garmin. Všetky práva vyhradené.GUID-6B108B9F-CA46-46F1-87C7-AFED877A3A67 v6