Zmena možností cesty pre trasu

Môžete prispôsobiť spôsob, akým zariadenie vypočíta cestu po začatí trasy.

  1. Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy.
  2. Vyberte uloženú trasu.
  3. Vyberte položku Menu > Nastavenia trasy.
  4. Vyberte možnosť:
    • Ak chcete do trasy pridať tvarovacie body, vyberte položku Tvar trasy a postupujte podľa pokynov na obrazovke (Tvarovanie trasy).

    • Ak chcete zmeniť režim výpočtu trasy, vyberte položku Spôsob výpočtu (Zmena režimu výpočtu trasy).

Autorské práva © Garmin. Všetky práva vyhradené.GUID-6B108B9F-CA46-46F1-87C7-AFED877A3A67 v6