Tvarovanie trasy

Pred tvarovaním trasy musíte spustiť trasu (Spustenie cesty).

Trasu môžete tvarovať manuálne a zmeniť jej dráhu. Takto môžete nasmerovať trasu na určité cesty alebo prechádzať cez určité oblasti bez pridania cieľového miesta do trasy.

 1. Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.
 2. Vyberte ikonu Tvarovať cestu.

  Zariadenie sa prepne do režimu tvarovania trasy.

 3. Vyberte polohu na mape.
  TIP: Výberom ikony Priblížiť môžete mapu priblížiť a vybrať presnejšiu polohu.

  Zariadenie prepočíta trasu jazdy cez zvolené polohy.

 4. V prípade potreby vyberte možnosť:
  • Ak chcete do trasy pridať viac tvarovacích bodov, vyberte na mape ďalšie polohy.

  • Ak chcete odstrániť tvarovací bod, vyberte ikonu Vymazať.

 5. Keď dokončíte tvarovanie trasy, vyberte položku Choď!.
Autorské práva © Garmin. Všetky práva vyhradené.GUID-6B108B9F-CA46-46F1-87C7-AFED877A3A67 v6