Zmena režimu výpočtu trasy

  1. Vyberte Nastave​nia > Navigácia > Režim výpočtu.
  2. Vyberte možnosť:
    • Položku Rýchlejší čas vyberte, ak chcete vypočítať trasy, ktoré sú rýchlejšie na jazdu, ale na vzdialenosť môžu byť dlhšie.

    • Výberom položky Mimo cesty vypočítate trasy od bodu k bodu (bez ohľadu na cesty).

    • Výberom položky Kratšia vzdialenosť vypočítate trasy, ktoré sú kratšie na vzdialenosť, ale jazda môže zabrať dlhší čas.

Autorské práva © Garmin. Všetky práva vyhradené.GUID-6B108B9F-CA46-46F1-87C7-AFED877A3A67 v6