Úprava a zmena usporiadania polôh na trase

  1. Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy.
  2. Vyberte uloženú trasu.
  3. Vyberte polohu.
  4. Vyberte možnosť:
    • Ak chcete polohu posunúť vyššie alebo nižšie, vyberte položku Zmeniť poradie lokalít a presuňte polohu na novú pozíciu na trase.

    • Ak chcete po zvolenej polohe pridať novú polohu, vyberte položku Pridať tvarovací bod.

    • Ak chcete odstrániť polohu, vyberte položku Vymazať.

Autorské práva © Garmin. Všetky práva vyhradené.GUID-6B108B9F-CA46-46F1-87C7-AFED877A3A67 v6