Navigácia po uloženej trase

  1. Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy.
  2. Vyberte uloženú trasu.
  3. Vyberte možnosť Choď!.
  4. Vyberte prvú polohu, ku ktorej chcete navigovať, a potom položku Štart.

    Zariadenie vypočíta trasu z aktuálnej polohy do vybranej polohy a následne vás navedie k zvyšným cieľovým miestam trasy v príslušnom poradí.

Autorské práva © Garmin. Všetky práva vyhradené.GUID-6B108B9F-CA46-46F1-87C7-AFED877A3A67 v6