Upravenie a uloženie aktívnej trasy

Ak je trasa aktívna, môžete ju pomocou plánovača trasy upraviť a uložiť ako cestu.

  1. Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy > Moja aktívna cesta.
  2. Pomocou funkcií plánovača upravte trasu.

    Zariadenie prepočíta trasu vždy, keď vykonáte nejaké zmeny.

  3. Výberom položky Uložiť uložte trasu ako cestu, po ktorej sa môžete neskôr navigovať (voliteľné).
Autorské práva © Garmin. Všetky práva vyhradené.GUID-6B108B9F-CA46-46F1-87C7-AFED877A3A67 v6