Plánovanie trasy

Ku každej polohe svojej trasy môžete pridať informácie o časovom plánovaní vrátane požadovaného času príjazdu a času pobytu. Pomôže vám to naplánovať čas odchodu tak, aby ste sa na polohy svojej trasy dostali v stanovenom čase.

  1. Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy.
  2. Vyberte trasu.
  3. Vyberte položky Menu > Nastavenia trasy > Upraviť plán.
  4. Vyberte polohu a podľa pokynov na obrazovke zadajte informácie o časovom plánovaní.
    TIP: Ak potrebujete na trase naplánovať viaceré polohy, odporúčame začať na začiatku trasy a postupovať smerom ku koncu.
  5. Zopakovaním kroku 4 zadajte informácie o časovom plánovaní pre ďalšie polohy.
  6. Po dokončení vyberte položku Uložiť.

Pri navigácii trasy odporúčame vyraziť v čase zobrazenom pod počiatočným bodom, aby ste na zastávky a cieľové miesta dorazili v naplánovanom čase. Plán predstavuje len odhady. Váš aktuálny čas príjazdu ovplyvňujú cestné podmienky, stavebné práce a iné obmedzenia.

Autorské práva © Garmin. Všetky práva vyhradené.GUID-6B108B9F-CA46-46F1-87C7-AFED877A3A67 v6