Vyhľadávanie a ukladanie polôh

Mapy nahraté v zariadení obsahujú miesta, ako sú napríklad reštaurácie, hotely, autoservisy a podrobné informácie o uliciach. Ponuka Kam viesť? vám pomôže nájsť cieľové miesto pomocou niekoľkých spôsobov prehľadávania, vyhľadávania a ukladania týchto informácií.

Autorské práva © Garmin. Všetky práva vyhradené.GUID-6B108B9F-CA46-46F1-87C7-AFED877A3A67 v6