Cesty

Trasa je cesta z aktuálnej polohy do jedného alebo viacerých cieľových miest.

Autorské práva © Garmin. Všetky práva vyhradené.GUID-6B108B9F-CA46-46F1-87C7-AFED877A3A67 v6