Vyhýbanie sa oblasti

  1. Vyberte Nastave​nia > Navigácia > Vlastné obmedzenia.
  2. V prípade potreby vyberte možnosť Pridať miesto vyhnutia sa.
  3. Vyberte Pridať oblasť vyhnutia sa.
  4. Vyberte ľavý horný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte Ďalej.
  5. Vyberte pravý dolný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte Ďalej.

    Zvolená oblasť bude na mape vytieňovaná.

  6. Vyberte možnosť OK.
Autorské práva © Garmin. Všetky práva vyhradené.GUID-6B108B9F-CA46-46F1-87C7-AFED877A3A67 v6