Ako používať navrhované cesty

Skôr než budete môcť túto funkciu používať, musíte uložiť aspoň jednu polohu a zapnúť funkciu histórie jázd (Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia).

Pomocou funkcie myTrends™ vaše zariadenie predpovedá váš cieľ na základe vašej histórie jázd, dňa v týždni a času v rámci dňa. Po tom, ako niekoľkokrát prídete na uloženú polohu, sa táto poloha môže zobraziť v navigačnej lište na mape spolu s odhadovaným časom jazdy a dopravnými informáciami.

Výberom navigačnej lišty zobrazíte navrhovanú cestu do danej polohy.
Autorské práva © Garmin. Všetky práva vyhradené.GUID-6B108B9F-CA46-46F1-87C7-AFED877A3A67 v6