Zobrazenie odbočiek a smerov

Počas navigácie po trase môžete zobraziť blížiace sa odbočky, zmeny jazdných pruhov alebo ďalšie smery na vašej trase.

 1. Na mape vyberte požadovanú možnosť:
  • Ak chcete počas navigácie zobraziť blížiace sa odbočky a smery, vyberte položku Ponuka Nástroje mapy > Odbočky.

   Nástroj mapy zobrazí vedľa mapy najbližšie štyri odbočky alebo smery. Zoznam sa automaticky aktualizuje počas navigácie po trase.

  • Ak chcete zobraziť kompletný zoznam odbočiek a smerov pre celú trasu, vyberte textovú lištu v hornej časti mapy.

 2. Vyberte odbočku alebo smer (voliteľné).

  Zobrazia sa podrobné informácie. V prípade dostupnosti sa ku križovatkám na hlavných cestách môže zobraziť obrázok križovatky.

Autorské práva © Garmin. Všetky práva vyhradené.GUID-6B108B9F-CA46-46F1-87C7-AFED877A3A67 v6