Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky

POZNÁMKA: Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Mapové údaje na vašom zariadení môžu obsahovať podrobné informácie o diaľničných nálepkách v niektorých krajinách. V každej krajine si môžete vybrať spoplatnené alebo nespoplatnené trasy.

  1. Vyberte položky Nastave​nia > Navigácia > Mýto > Diaľničné nálepky.
  2. Vyberte krajinu.
  3. Vyberte možnosť:
    • Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou trasou cez spoplatnený úsek, vyberte položku Vždy sa pýtať.

    • Ak sa chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte položku Vyhnúť sa.

    • Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky, vyberte položku Povoliť.

  4. Vyberte Uložiť.
Autorské práva © Garmin. Všetky práva vyhradené.GUID-6B108B9F-CA46-46F1-87C7-AFED877A3A67 v6