Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií

OZNÁMENIE

Vyhrievané čelné sklá (s vrstvou kovu) môžu znižovať výkon prijímača dopravných informácií.

Ak je vaše zariadenie vybavené prijímačom dopravných informácií, v prípade dostupnosti môže prijímať dopravné informácie cez vysielanie terestriálneho signálu. Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach alebo pre všetky modely produktov.

  1. Skontrolujte, že je vaše zariadenie vybavené prijímačom dopravných informácií.
    • Modely produktov, ktoré majú na konci názvu LT alebo LMT, sú vybavené FM prijímačom dopravných informácií.

  2. Pomocou napájacieho kábla dodaného so zariadením pripojte zariadenie k vozidlu (Pripojenie zariadenia k zdroju napájania vo vozidle).

    Súčasťou napájacieho kábla dodaného so zariadením je anténa prijímača dopravných informácií.

Ak sa nachádzate v oblasti pokrytia vysielania dopravných informácií, zariadenie môže zobrazovať dopravné informácie, ktoré vám pomôžu vyhnúť sa dopravným zdržaniam.

Autorské práva © Garmin. Všetky práva vyhradené.GUID-6B108B9F-CA46-46F1-87C7-AFED877A3A67 v6