Nastavenia cestnej premávky

V hlavnej ponuke vyberte položky Nastave​nia > Cestná premávka.

Cestná premávka

Aktivuje cestnú premávku.

Aktuálny poskytovateľ

Nastavuje, ktorý poskytovateľ dopravných služieb sa bude používať na poskytovanie údajov o cestnej premávke. Možnosť Automaticky vyberie najlepšie dostupné údaje o cestnej premávke automaticky.

Predplatenia

Zobrazuje zoznam aktuálnych predplatných dopravných informácií.

Optimalizovať trasu

Umožňuje používať v zariadení alternatívne trasy automaticky alebo na požiadanie (Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase).

Upozornenia o cestnej premávke

Nastaví vážnosť zdržania cestnej premávky, pri ktorej zariadenie zobrazí upozornenie o cestnej premávke.

Autorské práva © Garmin. Všetky práva vyhradené.GUID-6B108B9F-CA46-46F1-87C7-AFED877A3A67 v6