Použitie obchádzky

Môžete použiť obchádzku určenej dĺžky na vašej ceste alebo obchádzku okolo stanovených ciest. Je to užitočné, ak narazíte na stavebné oblasti, uzatvorené cesty alebo zlý stav vozovky.

  1. Na mape vyberte položku Ponuka Nástroje mapy > Zmena cesty.
    TIP: Ak sa nástroj Zmena cesty nenachádza v ponuke nástrojov mapy, môžete ho tam pridať (Zapnutie nástrojov mapy).
  2. Vyberte možnosť:
    • Ak chcete počas trasy obísť určitý úsek, vyberte položku Obchádzka úseku cesty.

    • Ak chcete počas trasy použiť obchádzku po konkrétnej ceste, vyberte položku Obchádzka po inej ceste.

    • Ak chcete nájsť novú trasu, vyberte položku Obchádzka.

Autorské práva © Garmin. Všetky práva vyhradené.GUID-6B108B9F-CA46-46F1-87C7-AFED877A3A67 v6