Vyhýbanie sa cestám s mýtom

Zariadenie sa dokáže vyhnúť úsekom s obmedzeniami, ako sú cesty s mýtom, mosty s mýtom alebo dopravné zápchy. Ak nie sú dostupné žiadne alternatívne trasy, zariadenie vytvorí trasu aj so spoplatneným úsekom.

 1. Vyberte položky Nastave​nia > Navigácia.
 2. Vyberte možnosť:
  POZNÁMKA: Ponuka sa mení v závislosti od oblasti a mapových údajov vo vašom zariadení.
  • Vyberte položku Cesty s mýtom.

  • Vyberte položky Mýto > Cesty s mýtom.

 3. Vyberte možnosť:
  • Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou cestou cez spoplatnený úsek, vyberte položku Vždy sa pýtať.

  • Ak sa chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte položku Vyhnúť sa.

  • Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky, vyberte položku Povoliť.

 4. Vyberte Uložiť.
Autorské práva © Garmin. Všetky práva vyhradené.GUID-6B108B9F-CA46-46F1-87C7-AFED877A3A67 v6