Tipy pro chybějící data dynamiky běhu

Jestliže se data dynamiky běhu nezobrazují, můžete vyzkoušet tyto tipy.

  • Ujistěte se, zda máte příslušenství HRM‍-‍Run™.

    Příslušenství s běžeckou dynamikou mají Running man na přední straně modulu.

  • Podle pokynů znovu spárujte příslušenství HRM‍-‍Run se zařízením fēnix® 3.
  • Pokud se namísto dat dynamiky běhu zobrazují pouze nuly, ujistěte se, zda nosíte snímač srdečního tepu správnou stranou nahoru.
    POZNÁMKA: Doba kontaktu se zemí a vyváženost se zobrazuje pouze při běhu. Během chůze ji nelze vypočítat.
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7