Connect IQ Funkce

Prostřednictvím aplikace Garmin Connect™ Mobile můžete do hodinek přidat funkce Connect IQ™ od společnosti Garmin® a od jiných společností. Zařízení si můžete přizpůsobit podle svého úpravou vzhledu displeje a využitím různých datových polí, widgetů a aplikací.

Vzhledy hodinek

Umožňuje upravit vzhled hodinek.

Datová pole

Umožňují stažení nových datových polí, která nově znázorňují snímač, aktivitu a údaje o historii. Datová pole Connect IQ lze přidat do vestavěných funkcí a na stránky.

Pomůcky

Přinášejí okamžité informace, včetně údajů ze snímače a upozornění.

Aplikace

Vašim hodinkám přidají interaktivní funkce, například nové typy outdoorových a fitness aktivit.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7