Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu

Pokud jsou data srdečního tepu nepravidelná nebo se nezobrazují, můžete využít tyto tipy.

  • Znovu navlhčete elektrody a kontaktní plošky (pokud je jimi snímač vybaven).
  • Upevněte pásek na hrudník.
  • Nechte snímač 5 až 10 minut zahřát.
  • Dodržujte pokyny ohledně péče (Péče o snímač srdečního tepu).
  • Oblékněte si bavlněné triko nebo důkladně navlhčete obě strany pásku.

    Syntetické tkaniny, které se otírají nebo pleskají o snímač srdečního tepu, mohou vytvořit statickou elektřinu, která ruší signály snímače srdečního tepu.

  • Přemístěte se z dosahu zdrojů, které by mohly snímač srdečního tepu rušit.

    Zdroji rušení mohou být například silná elektromagnetická pole, některé bezdrátové snímače s frekvencí 2,4 GHz, vedení vysokého napětí, elektrické motory, trouby, mikrovlnné trouby, bezdrátové telefony s frekvencí 2,4 GHz a bezdrátové přístupové body sítě LAN.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7