Přenos dat srdečního tepu do zařízení Garmin

Údaje o tepové frekvenci můžete vysílat ze zařízení fēnix® 3 a sledovat je na vhodném spárovaném zařízení Garmin®. Můžete například během jízdy na kole přenášet údaje do zařízení Edge® nebo je během aktivity vysílat do akční kamery VIRB®.

POZNÁMKA: Přenos dat srdečního tepu snižuje výdrž baterie.
 1. Podržte tlačítko UP.
 2. Vyberte možnost Nastavení > Snímače > Srd. tep na záp. > Sdílet ST.
 3. Vyberte možnost:
  • Výběrem možnosti V aplikaci vysíláte data srdečního tepu během měřených aktivit (Spuštění aktivity).

  • Výběrem možnosti Nyní spustíte vysílání dat srdečního tepu okamžitě.

  Zařízení fēnix 3 spustí vysílání dat srdečního tepu a zobrazí se ikona Heart rate broadcast status.

  POZNÁMKA: Během přenosu dat srdečního tepu lze zobrazit pouze doplněk sledování srdečního tepu.
 4. Spárujte zařízení fēnix 3 se svým kompatibilním zařízením Garmin ANT‍+®.
  POZNÁMKA: Pokyny pro párování se u každého kompatibilního zařízení Garmin liší. Další informace naleznete v návodu k obsluze.
  TIP: Chcete-li přenos dat ukončit, stiskněte libovolné tlačítko a vyberte možnost Ano.
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7