Vypnutí snímače srdečního tepu na zápěstí

U zařízení fēnix® 3 HR je výchozí hodnota Srd. tep na záp. nastavena na Automaticky. Zařízení využívá snímač srdečního tepu na zápěstí automaticky, pokud není připojen snímač srdečního tepu ANT‍+®.

  1. Podržte tlačítko UP.
  2. Vyberte možnost Nastavení > Snímače > Srd. tep na záp. > Vypnuto.
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7