Zastavení aktivity

POZNÁMKA: Některé možnosti nejsou u určitých aktivit k dispozici.
 1. Stiskněte tlačítko STOP.

  Pokud neuložíte aktivitu po jejím ukončení manuálně, zařízení ji po 25 minutách uloží automaticky.

 2. Vyberte možnost:
  • Chcete-li v aktivitě pokračovat, vyberte možnost Obnovit.

  • Chcete-li aktivitu uložit a vrátit se do režimu sledování, vyberte možnost Uložit.

  • Chcete-li aktivitu zrušit a vrátit se do režimu sledování, vyberte možnost Zrušit.

  • Chcete-li se vrátit po stejné trase do bodu, kde jste aktivitu zahájili, vyberte možnost TracBack.

  • Chcete-li aktivitu pozastavit a vrátit se k ní později, vyberte možnost Obnovit později.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7