Prohlížení doplňku tepové frekvence

Doplněk zobrazuje vaši momentální tepovou frekvenci v tepech za minutu (bpm), klidovou hodnotu daného dne a graf srdečního tepu.

  1. Na displeji s hodinami stiskněte tlačítko DOWN.

    Screenshot of the heart rate widget
  2. Průměrné klidové hodnoty srdečního tepu za posledních 7 dní zobrazíte stisknutím tlačítka START.
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7