Barevná měřidla a data dynamiky běhu

Na obrazovkách dynamiky běhu se zobrazuje barevné měřidlo pro primární metriku. Jako primární metriku můžete zobrazit kadenci, vertikální oscilaci, dobu kontaktu se zemí, vyváženost doby kontaktu se zemí nebo vertikální poměr. Na barevném měřidle je vidět porovnání vašich dat dynamiky běhu s údaji ostatních běžců. Barevné zóny jsou založeny na percentilech.

Garmin® provedl průzkum u mnoha běžců různých úrovní. Hodnoty dat v červené nebo oranžové zóně jsou typické pro méně zkušené nebo pomalejší běžce. Hodnoty dat v zelené, modré nebo fialové zóně jsou typické pro zkušenější nebo rychlejší běžce. U zkušenějších běžců bývá obvyklý kratší kontakt se zemí, nižší vertikální oscilace, nižší vertikální poměr a vyšší kadence než u méně zkušených běžců. Vyšší běžci však obvykle mají mírně pomalejší kadenci, delší krok a mírně vyšší vertikální oscilaci. Vertikální poměr je vertikální oscilace vydělená délkou kroku. Není zde korelace s výškou.

POZNÁMKA: Barevné měřidlo vyváženosti doby kontaktu se zemí je odlišné (Data vyváženosti doby kontaktu se zemí).

Další informace o dynamice běhu získáte na webových stránkách www.garmin.com. Další teorie a výklady dat dynamiky běhu lze získat vyhledáním respektovaných publikací a webových stránek věnovaných běhu.

Barevná zóna

Percentil v zóně

Rozsah kadence

Rozsah vertikální oscilace

Vertikální poměr

Rozsah doby kontaktu se zemí

Fialová Purple

> 95

> 183 kroků za minutu

< 6,4 cm

< 6,1 %

< 218 ms

Modrá Blue

70–95

174–183 kroků za minutu

6,4–8,1 cm

6,1–7,4 %

218–248 ms

Zelená Green

30–69

164–173 kroků za minutu

8,2–9,7 cm

7,5–8,6 %

249–277 ms

Oranžová Orange

5–29

153–163 kroků za minutu

9,8–11,5 cm

8,7–10,1 %

278–308 ms

Červená Red

< 5

< 153 kroků za minutu

> 11,5 cm

> 10,1 %

> 308 ms

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7