Jdeme běhat

Před zahájením běhu je třeba zařízení nabít (Nabíjení zařízení). Abyste mohli pro zaznamenávání běhu použít snímač ANT‍+®, je potřeba nejprve snímač se zařízením spárovat (Párování snímačů ANT‍+).

 1. Nasaďte si snímače ANT‍+, jako je například nožní snímač nebo snímač srdečního tepu (volitelné).
 2. Na obrazovce hodin stiskněte tlačítko START.
 3. Vyberte možnost Běh.
 4. Při používání volitelných snímačů ANT‍+, počkejte, až se zařízení ke snímači připojí.
 5. Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá satelity.
 6. Výběrem možnosti START spustíte stopky.

  Historie je zaznamenávána pouze, pokud jsou spuštěny stopky.

 7. Zahajte aktivitu.
 8. Výběrem ikony LAP spustíte zaznamenávání okruhů (volitelné).
 9. Výběrem možnosti UP nebo DOWN zobrazíte další stránky s daty (volitelné).
 10. Po dokončení aktivity vyberte možnost STOP > Uložit.
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7