Párování snímačů ANT‍+

Při prvním připojení snímače k zařízení prostřednictvím bezdrátové technologie ANT‍+® musíte zařízení a snímač spárovat. Po spárování se zařízení k aktivnímu snímači v dosahu připojí automaticky, jakmile zahájíte aktivitu.

POZNÁMKA: Jestliže byl k vašemu zařízení přibalen snímač srdečního tepu, pak je tento snímač se zařízením již spárován.
 1. Jestliže párujete snímač srdečního tepu, nasaďte si jej (Nasazování snímače srdečního tepu).

  Snímač srdečního tepu vysílá a přijímá údaje jen tehdy, když je nasazený.

 2. Umístěte zařízení do okruhu 3 m (10 stop) od snímače.
  POZNÁMKA: Během párování zachovejte vzdálenost 10 m (33 stop) od ostatních snímačů ANT‍+.
 3. Podržte tlačítko UP.
 4. Vyberte možnost Nastavení > Snímače > Přidat novou položku.
 5. Vyberte možnost:
  • Vyberte možnost Vyhledat vše.

  • Vyberte váš typ snímače.

  Po spárování snímače s vaším zařízením se změní stav snímače z  Vyhledávání na Připojeno. Data snímače se zobrazí ve smyčce stránky s údaji nebo ve vlastním datovém poli.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7